Baby on board

Inventions in car safety have long been a Swedish specialty

Baby on board

The rear-facing child seat is a Swedish invention from the 1960’s, shortly after a Swede designed the first effective three-point safety belt. Swedes are avid users of safety equipment.

Swedenborgsgatan

Baby on board

STORE

null

Swedenborgsgatan 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

SÖDERMALM

Credits:
Melker Dahlstrand/imagebank.sweden.se

Menu